erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Fra SMSO-Agder til Nok. Agder. Nytt navn – samme innhold

Vi begynner nå overgangen til vårt nye navn Nok. Agder. Vi er nå en del av Nok. sentrene i Norge. Dette er felles for alle sentrene som er medlem av Nok. Norge (tidl. Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)).

Nok. Agder er et av de 16 sentrene som har står sammen under paraplyen Noksentrene. Sammen skal vi jobbe for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt, og for å hindre at nye overgrep skjer. Med nytt navn og logo ønsker vi å fremstå som tydelige, ærlige og direkte. Mangfold og bevegelse er også viktige verdier for sentrene, som fortsetter å levere inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse. Vi ser frem til å ønske både tidligere og nye brukere og samarbeidsparter velkommen under ny profil og logo.

Favicon_Nok