Fra SMSO-Agder til Nok. Agder. Nytt navn – samme innhold Vi begynner nå overgangen til vårt nye navn Nok. Agder. Vi er nå en del av Nok. sentrene i Norge.…

Les mer

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet undersøkt omfanget av erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge i Norge.…

Les mer