Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Når du kommer til senteret for første gang

Kristiansand: Nok.Agder holder til i lyse og romslige lokaler i Markensgate 37, 2.etg. Det er heis og H-WC i bygget. Gi oss beskjed om dine behov, så skal vi imøtekomme dem så godt vi kan. 

Du finner inngangen vår 20m ned i Henrik Wergelandsgate fra Markensgate.
Det står Nok.Agder på døra. Trygt på innsiden er det bare å trekke pusten og følge skiltingen til høyre for trappa. Hold til høyre opp en vindeltrapp som fører til våre lokaler i 2.etasje. Du kan gå inn glassdøren, eller ringe på hvis døren er låst. Når du kommer inn på venterommet, vil veilederen møte deg, tilby kaffe, te eller vann før du vises inn på et samtalerom.

 

Trenger du tolk?

Gi beskjed hvis du trenger tolk og om du ønsker tilstedeværende tolk eller telefontolk.

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Hvis du bruker rullestol/har bevegelseshemning er heisen alltid tilgjengelig i Arendal. I Kristiansand må du gi oss beskjed når du ankommer. Da legger vi ut skinner på trappen utenfor, og aktiviserer heisen.

Hvis du har synshemning kan vi avtale å møtes utenfor på et kjent sted for deg, og så gå inn på senteret sammen.

Hvis du har hørselshemning kan vi bestille døvetolk eller aktuelt teknisk utstyr.

Person_sort_rgb
elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash