Om oss

Nok.Agder er et lavterksel hjelpetilbud til personer over 16 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Tilbudet er gratis og det føres ikke journal. Tilbudet er et supplement til det øvrige hjelpeapparat.

Nok.Agder er en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsespersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok.Agder er en stiftelse som drives med økonomiske støtte fra kommuner i Agder, Agder fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet.

 

 

Vi kan ikke fjerne det vonde, men bidra til å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle som har behov for råd, veiledning og støtte.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe eller sende en e-post. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

 

Kontakt oss

 

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Flagg

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.