Velkommen til våre nyansatte

1. juni starter Marthe Nordmo Berge som veileder i 100 % stilling, i en 2 årig prosjektstilling. Så vel som Ina Storeng som veileder i 100 % stilling, i et års vikariat. Vi ønsker begge våre nye veiledere hjertelig velkommen på Nok Agder. Samtidig takker vi vår vikar Anette Rosfjord, som nå har vært veileder siden november, og som slutter nå i mai, lykke til videre.

1. juni starter Marthe Nordmo Berge som veileder i 100 % stilling, i en 2 årig prosjektstilling. Så vel som Ina Storeng som veileder i 100 % stilling, i et års vikariat. Vi ønsker begge våre nye veiledere hjertelig velkommen på Nok Agder. Samtidig takker vi vår vikar Anette Rosfjord, som nå har vært veileder siden november, og som slutter nå i mai, lykke til videre.