Nettverkssamling for våre samarbeidspartnere 06.09.23. kl 17.00-19.30.