Laster Arrangementer

Nettverkssamling for fagpersoner hos Nok Agder

29 mars - 17:00 - 19:30

Velkommen til vår tredje nettverkssamling, en samling for fagpersoner som jobber med ulike tilnærminger til tematikken seksuelle overgrep i Agder, og med målgruppen 16 år og oppover.

Vi på Nok-Agder fikk idéen og engasjementet for en nettverkssamling, på bakgrunn av et åpent hus arrangement for våre samarbeidspartnere i september 2021. Hvor vi så opplevde nytten av å ha kjennskap til andre som jobber med mennesker utsatte for seksuelle overgrep, og så et behov for kjennskap til hverandre.

Vi ønsker hermed å skape en felles arena for erfaringsutveksling, så vel som deling av ny oppdatert og nyttig kunnskap om blant annet nåtidens viktige arbeid, og tilbud innen tematikken seksuelle overgrep.

Temaet for denne samling blir avverggplikt og meldeplikt.

For mer informasjon ta kontakt med veileder Christian Fugletveit Kvitt på tlf 95441608 eller Veileder/ fagansvarlig Lisbeth Tranberg på tlf 47761439