Livskvalitetskurs

Opplever du at du har vært flink til å overleve, men glemmer å leve ?Kurs for deg som ønsker å lære noen verktøyer og jobbe med bevisstgjøring av hvordan du kan skape et godt liv. Det er viktig at du har jobbet med bearbeiding av din historie for at du skal få utbytte av dette kurset. Vi ønsker at en gjennom kurset kan bli bedre kjent med seg selv-identitet, behov, følelser, tanke-og handlingsmønstre, og verdier. Kurset vil bestå av undervisning, samtaler og enkle oppgaver /øvelser. Kurset går over 6 mandager fra 13:30-15:30 , med oppstart i september 2022.Kontakt din veileder…

Opplever du at du har vært flink til å overleve, men glemmer å leve ?Kurs for deg som ønsker å lære noen verktøyer og jobbe med bevisstgjøring av hvordan du kan skape et godt liv. Det er viktig at du har jobbet med bearbeiding av din historie for at du skal få utbytte av dette kurset. Vi ønsker at en gjennom kurset kan bli bedre kjent med seg selv-identitet, behov, følelser, tanke-og handlingsmønstre, og verdier.

Kurset vil bestå av undervisning, samtaler og enkle oppgaver /øvelser. Kurset går over 6 mandager fra 13:30-15:30 , med oppstart i september 2022.Kontakt din veileder dersom du tenker dette kan være aktuelt for deg !

Karin og Steinar