Kvinnegruppe

Hver høst starter vi opp ny gruppe for unge kvinner som nylig har vært utsatt for voldtekt. Gruppa har 7-8 faste gruppemedlemmer og ledes av 2 faste veiledere, Jorunn og Tone. Vi samles hver torsdag fra kl 14.00-16.00, fra september og frem til jul. Intensjonen med gruppa er at man kommer sammen med andre som har opplevelser og erfaringer som en selv. Gruppa skal fungere som støtte for den enkelte deltager på det personlige plan gjennom bla ved å gi hverandre inspirasjon og gode råd. I Gruppa tar vi opp ulike temaer som traumebevist omsorg, grensesetting, seksualitet, relasjoner, skyld og…

Hver høst starter vi opp ny gruppe for unge kvinner som nylig har vært utsatt for voldtekt. Gruppa har 7-8 faste gruppemedlemmer og ledes av 2 faste veiledere, Jorunn og Tone. Vi samles hver torsdag fra kl 14.00-16.00, fra september og frem til jul. Intensjonen med gruppa er at man kommer sammen med andre som har opplevelser og erfaringer som en selv. Gruppa skal fungere som støtte for den enkelte deltager på det personlige plan gjennom bla ved å gi hverandre inspirasjon og gode råd. I Gruppa tar vi opp ulike temaer som traumebevist omsorg, grensesetting, seksualitet, relasjoner, skyld og skam. Dersom du lurer på om det kan være nået for deg, ta det opp med din veileder.