Åpningstider i sommer

Til informasjon vil vi fra og med uke 27-28, og 31-32 ha noe reduserte åpningstider. Vi vil være tilgjengelig på telefon fra kl. 10.00 til kl. 14.00. I uke 30 og 31 vil senteret være helt stengt. Det kan legges igjen beskjed på telefonsvarer eller sende e-post til kontakt@nokagder.no. Vi tar kontakt etter ferien. Minner også om legevakt, krisesenter og overgrepsmottak som er døgnåpent. Vi ønsker dere alle en god sommer!