Sommeravslutning

sommeravslutning Sommerfest hos Nok-Agder med god mat og konkurranser. Vi satser på å være utendørs.