Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Våre tilbud til familie og andre pårørende.

Våre forebyggende tilbud i skolen og som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et tverrfaglig, gratis lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nyheter

Temakveld om “Traumer og håp” v/ veileder Ina Storeng 20.september kl 17.30-20.00

Av lisbeth | 14. september 2023

Hold av datoen for Landskonferansen 2024

Av Sissel Ringstad | 11. september 2023

Kropp i traume er tema når Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nok. Norge arrangerer landkonferansen 23–24. mai 2024.

Nettverkssamling for våre samarbeidspartnere 06.09.23. kl 17.00-19.30.

Av lisbeth | 9. august 2023
ilya-shishikhin-EDrUWXLOTT8-unsplash

Sammen finner vi veien videre

alexis-chloe-fZtWCzj-c_s-unsplash

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.