Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Våre tilbud til familie og andre pårørende.

Våre forebyggende tilbud i skolen og som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et tverrfaglig, gratis lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nyheter

Til informasjon!

Av marthe | 3. mai 2024

Vår kontormedarbeider Rozalina blir borte i hele mai, samt avvikler ferie i uke 27-30. Du kan da risikere å komme til låst dør hvis alle veiledere er opptatte i samtaler. Vi sjekker med jevne mellomrom om noen venter utenfor. Du kan også prøve å ringe vårt sentralbord, tlf: 38071111. Vi ringer deg opp så snart…

Åpent hus på kontoret i Arendal for samarbeidspartnere og andre interesserte torsdag 6. desember kl 10.00-14.00

Av lisbeth | 5. desember 2023

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

Av Sissel Ringstad | 28. november 2023

I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep.

ilya-shishikhin-EDrUWXLOTT8-unsplash

Sammen finner vi veien videre

alexis-chloe-fZtWCzj-c_s-unsplash

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.