Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Våre tilbud til familie og andre pårørende.

Våre forebyggende tilbud i skolen og som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et tverrfaglig, gratis lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nyheter

NOK Agder søker ny Daglig leder, veileder i 100 % fast stilling og 100 vikariat.

Av lisbeth | 23. januar 2024

NOK Agder søker ny Daglig leder, veileder i 100 % fast stilling og 100 vikariat. Søknadsfrist 12.02.24 Annonsen ligger også på vår Facebookside ; NOK.Agder

Åpent hus på kontoret i Arendal for samarbeidspartnere og andre interesserte torsdag 6. desember kl 10.00-14.00

Av lisbeth | 5. desember 2023

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

Av Sissel Ringstad | 28. november 2023

I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep.

ilya-shishikhin-EDrUWXLOTT8-unsplash

Sammen finner vi veien videre

alexis-chloe-fZtWCzj-c_s-unsplash

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.