Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Våre tilbud til familie og andre pårørende.

Våre forebyggende tilbud i skolen og som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et tverrfaglig, gratis lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Kalender

Julebord

13 desember - 17:00 - 20:00
Se mer

Nyheter

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

Av Sissel Ringstad | 28. november 2023

I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep.

Ny voldserstatningslov svekker rettighetene til utsatte for seksuelle overgrep

Av Sissel Ringstad | 3. november 2023

– Utsatte for seksuelle overgrep må ta den økonomiske byrden ved å betale for egen bistandsadvokat, i tillegg til den byrden overgriper har utsatt dem for, sier Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge.

Landskonferansen 2024: Stephen Porges kommer

Av Sissel Ringstad | 17. oktober 2023

Nå kan du melde deg på neste års landskonferanse.

ilya-shishikhin-EDrUWXLOTT8-unsplash

Sammen finner vi veien videre

alexis-chloe-fZtWCzj-c_s-unsplash

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.